Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

Zaradi občutljive narave tega področja nam je pomembno, da uporabnikom zagotovimo vse informacije glede varovanja osebnih podatkov na naši spletni strani.
Politika zasebnosti velja za vse uporabnike spletne strani www.soncnapot.si (v nadaljevanju: spletna stran) s katero upravlja podjetje Sončna pot d.o.o., Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljalec).
Upravljalec se zavezuje k varovanju zasebnosti uporabnikov na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbe (EU) 2016/679.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov, ki se zanimajo za njegove rešitve, storitve in produkte.
Za potrebe izvajanja omenjenih aktivnosti upravljalec zbira naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek,
 • elektronski naslov,
 • telefonsko številko,
 • IP naslov,
 • ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletni strani.

Na podlagi soglasja uporabnika lahko upravljavec obdeluje osebne podatke za namene priprave in pošiljanja prilagojenih ponudb ter obveščanje o ponudbah, ki uporabnika zanimajo.
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno in ga lahko uporabnik kadarkoli umakne. Podatki se hranijo do preklica privoljenja uporabnika oziroma do prejema zahteve za izbris podatkov.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljalec spletne strani zbira osebne podatke z naslednjimi nameni:

 • izboljšave kakovosti vsebine in uporabniške izkušnje,
 • obveščanje o ponudbah, ki uporabnika zanimajo,
 • trženjske raziskave, z namenom optimiziranja ponudbe in stroškov.

Shranjevanje osebnih podatkov

Upravljalec hrani in ustrezno varuje osebne podatke v elektronski obliki na sedežu podjetja. Podatki, ki se obdelujejo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti se izbrišejo po končanem sodelovanju s stranko.

Varovanje zasebnosti

Upravljalec zagotavlja varovanje zasebnosti po vseh veljavno predpisanih zakonih.
Sledimo tehnološkim trendom na področju varovanja podatkov in gradimo organizacijsko podporo za učinkovito zaščito le teh.

Posredovanje osebnih podatkov

Upravljalec nekatere vaše podatke, skladno z namenom obdelave, posreduje tretjim osebam:
 • Google analytics – Orodje za analitiko, ki nam omogoča sledenje uporabnikov na spletni strani. Aplikacija ne pobira osebnih podatkov, s katerimi bi lahko identificirali uporabnika, ampak samo podatke, ki se uporabljajo v agregatnih analitičnih raziskavah kot so ogledi strani, čas uporabnika na strani, pot uporabnika na strani in število konverzij.
 • Piškotki so nujno potrebni za delovanje zgoraj omenjenih aplikacij. S soglasjem o uporabi piškotkov za statistiko in oglaševanje se uporabnik strinja z izvajanjem teh aplikacij. Uporabnik ima možnost, da se kadarkoli po soglasju, odreče sledenju.

Pravice uporabnika

Uporabnik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravica do informiranja in dostopa do podatkov;
 • pravica do privolitve in odvzema privolitve;
 • pravica do popravka;
 • pravica do izbrisa;
 • pravica do prenosljivosti;
 • pravica do omejitve;
 • pravica do ugovora in vložitve pritožbe;
 • pravica do obveščenosti v primeru vdora v osebne podatke.

Uporabnik lahko zahteva uveljavitev naslednjih pravic s poslanim zahtevkom na elektronski naslov upravljalca info@soncnapot.si. Upravljalec se zaveže, da bo uporabniku odgovoril v čim krajšem času ali najkasneje v roku 15 dneh od prejema zahtevka.

Pravica do informiranja in dostopa do podatkov

Uporabnik ima pravico biti seznanjen katere osebne podatke in beleženje aktivnosti zbira upravljalec tega spletnega mesta.
Upravljalec mora uporabniku zagotoviti vpogled v vse osebne podatke, ki jih je zbral v njegovem primeru.
Uporabnik lahko od upravljalca zahteva, da mu v elektronski obliki pošlje zbrane osebne podatke o njem.

Pravica do popravka

Uporabnik lahko uveljavlja pravico do popravka osebnih podatkov v primeru, ko njegovi osebni podatki niso popolni ali točni.

Pravica do izbrisa

Uporabnik ima pravico zahtevati, da upravljalec izbriše osebne podatke v povezavi z njim.

Pravica do prenosljivosti

Uporabniku omogoča, da pridobi svoje osebne podatke, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani obliki, in mu hkrati omogoča, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora in vložitve pritožbe

Uporabnik ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Upravljalec neha z uporabo osebnih podatkov, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika.
Pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov lahko uporabnik pošlje na naslov info@soncnapot.si.
Kadar uporabnik meni, da so bile kršene njegove pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, ima pravico tudi do učinkovitega pravnega sredstva in vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.

Pravica do obveščenosti v primeru vdora v osebne podatke

Upravljalec je v primeru vdora v osebne podatke dolžan obvestiti oškodovane uporabnike.

Osebe, mlajše od 16 let

Osebe, mlajše od 16 let, lahko posredujejo svoje podatke preko spletne strani le z izrecnim dovoljenjem staršev, rejnikov ali skrbnikov.

Spreminjanje politike zasebnosti

Upravljalec se zaveže, da bo obveščal uporabnike o spremembah politike zasebnosti na spletni strani.