Kaj je grafično oblikovanje?

Grafično oblikovanje je ustvarjalni proces, v katerem oblikovalec ideje stranke spremeni v sporočila, s katerim se podjetje predstavi, predstavi svoje izdelke in  storitve. V procesu grafičnega oblikovanje se za izdelavo nekega izdelka uporabljajo različne tehnike in računalniški programi, z združevanjem besed, slik in simbolov se  ustvari podoba, ki nagovarja kupce.

Grafično oblikovanje se uporablja pri snovanju:

Logotipov, blagovnih znamk, spletnih strani, publikacij, reklamnih oglasov, embalaže ...

Najprej si mora oblikovalec celoten izgled izdelka zamisliti v svoji glavi. Za to je dobro, da se o vsem pogovori z naročnikom in da mu le-ta pove vse svoje želje in zahteve. Nato sledi skiciranje oziroma prenos ideje na papir ali v digitalno obliko. Ko je enkrat začeten izgled izdelka dodelan, sledi druga faza. V tej fazi oblikovalec ustvari ali poišče ustrezno pisavo. V današnjem času je zaradi pomoči računalnikov ta faza bistveno enostavnejša, kot pa je bila včasih. Računalniki nam namreč omogočajo, da hitro ustvarimo nov tip pisave, prav tako pa lahko veliko pisav oziroma fontov najdemo tudi na internetu. 

Sledi ureditev vseh elementov končne grafične podobe. V tej fazi oblikovalec začne združevati posamezne elemente med sabo, jih dopolnjevati ter jih postavljati v končno obliko. Ta faza je zelo pomembna tako za naročnika, kot tudi za grafičnega oblikovalca, saj se v tej fazi tvori končen izdelek. Nekateri mislijo, da tu oblikovalec le enostavno združi vse komponente, a to ni res.

V današnjem času je zaradi pomoči računalnikov ta faza bistveno enostavnejša, kot pa je bila včasih. Računalniki nam namreč omogočajo, da hitro ustvarimo nov tip pisave, prav tako pa lahko veliko pisav oziroma fontov najdemo tudi na internetu. Sledi ureditev vseh elementov končne grafične podobe. V tej fazi oblikovalec začne združevati posamezne elemente med sabo, jih dopolnjevati ter jih postavljati v končno obliko. Ta faza je zelo pomembna tako za naročnika, kot tudi za grafičnega oblikovalca, saj se v tej fazi tvori končen izdelek. Nekateri mislijo, da tu oblikovalec le enostavno združi vse komponente, a to ni res. 

Pomembno je, da so izbrane prave barve in velikosti tako slik kot črk. Prav tako je pomembna njihova velikost in tudi sama postavitev na stran, pri čem pa je potrebno paziti še na ustrezno postavitev za tisk. Zato mora grafični oblikovalec pri oblikovanju poznati vse zakonitosti barv ter vedeti, kaj lahko kombinira s čim in česa se mora izogibati. Ob tem pa mora imeti v mislih tudi želje in ukaze naročnika, saj je naročnik tisti, ki bo na koncu izdelek plačal.

Kaj ponujamo?

> Izdelavo logotipa

Z ustvarjalnostjo, idejami in izkušnjami izdelamo logotip primeren vašemu podjetju.

> Oblikovanje ostalih tiskovin

Revije, časopisi, katalogi, knjige …

> Izdelavo logotipa

Letaki, plakati, zloženke, vabila, vizitke, jedilni listi, vstopnice …

Primeri grafičnega oblikovanja: