Podatki o lastniku strani / poslovnem subjektu

Sončna pot d.o.o.
Trubarjeva ulica 15
2000 Maribor
Matična številka: 5423015000
Davčna številka in ID za DDV: SI94930350
Podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod številko registrskega vložka: 1/02737/00

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina Splošnih pogojev in pravil o uporabi spletne strani www.soncnapot.si se nanaša na pogoje uporabe storitve vsebin/storitev na spletni strani www.soncnapot.si. To predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med vami kot uporabnikom ter spletno stranjo www.soncnapot.si oziroma ponudnikom Sončna pot d.o.o.

2. OPREDELITVE POJMOV

Ponudnik in lastnik spletne strani je Sončna pot d.o.o., Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor. Uporabnik ste vi, ki obiskujete in brskate po naših spletnih straneh, ne glede na to, ali ste fizična oseba ali pravna oseba oz. njen zastopnik ali pooblaščenec. Www.soncnapot.si je spletna stran, informacijski sistem, ki vsebuje različne lastne, avtorske in avtorsko zaščitene spletne vsebine ter storitve v okviru naše dejavnosti. Uporaba spletnih vsebin in uporaba naših storitev je popolnoma na lastno odgovornost. Z obiskom naše spletne strani se v celoti strinjate s Pravili in pogoji spletne strani www.soncnapot.si in v celoti prevzemate odgovornost.

3. PRODAJA

Cene blaga in storitev
Vse cene objavljene na spletni strani vključujejo 22% DDV in so izražene v EUR.
Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Objavljene cene ne vključujejo stroškov dostave oziroma pošiljanja, strošek dostave se prišteje v primeru izbire “dostava po pošti”. Pridržujemo si pravico do sprememb cen brez predhodnega obvestila.

Plačilo blaga in storitev
Pravnim osebam omogočamo plačilo na osnovi izdane fakture. Rok plačila je praviloma 8 dni po izstavitvi računa, na osnovi dogovora pa je lahko tudi drugačen. Za fizične osebe je plačilo z gotovino. Vsem strankam omogočamo tudi plačilo na osnovi izdanega predračuna.

Reklamacije
Kakovostne in količinske reklamacije upoštevamo v roku 8 dni od prevzema blaga na podlagi pisne reklamacije in vrnjenim izdelkom. Ob reklamaciji je potrebno navesti razlog reklamacije. V primeru, da reklamacija s strani kupca ni upravičena, je ne bomo upoštevali.

Veljavnost ponudbe
Navedene cene na spletni strani veljajo do preklica. Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila.

Garancija
Za izdelke na spletni strani veljajo garancijski pogoji v skladu s slovensko zakonodajo.

Dobavni rok
Izdelki in storitve so opravljeni po naročilu. Zato je tudi rok dobave okvirno opredeljen. Dobavni roki so izraženi v številu delovnih dni.

Dostava
Ponudnik mora blago dostaviti v obljubljenem času. Dostavo opravlja Pošta Slovenije ali drugi ponudnik, s katerim sodeluje podjetje. V primeru nezmožnosti prevzema paketa poštni delavec pusti obvestilo v poštnem nabiralniku oz. po dogovoru.

Varnost
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter naročil.

4. DOSTOP DO SPLETNE STRANI IN UPORABA

Dostop do spletne strani www.soncnapot.si je zagotovljen neprekinjeno, vse dni v letu, razen v času vzdrževanja in posodobitev spletnih strani. Ponudnik si pridržuje pravico do umaknitve in ukinitve spletne strani kadarkoli oziroma kateregakoli dela spletne strani in funkcionalnosti kadarkoli, brez predhodnega obvestila.

Uporaba
Obisk spletne strani www.soncnapot.si in uporaba vsebin-storitev je popolnoma na lastno odgovornost.
Uporaba spletne strani www.soncnapot.si je pogojena z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. Z uporabo vsebin spletne strani www.soncnapot.si izrecno soglašate z njeno vsebino. Obvezujete se, da boste to spletno stran uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditev, ki se nanašajo na vašo uporabo tega spletnega portala.

Spremembe določil
Sončna pot d.o.o. si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na tej spletni strani, razen če ni drugače posebej določeno.

Končna določba
Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru. Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih. Nadaljevanje uporabe spletne strani po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate.

V Mariboru, dne 05.03.2019