O nas

SONČNA POT d.o.o. je podjetje, ki že od leta 1990 uspešno deluje na področju kopiranja, digitalnega tiska in grafičnega oblikovanja ter knjigoveške dodelave. Svojo javno podobo si je podjetje ustvarilo kot ena prvih kopirnic v Mariboru. Za naše podjetje je ključno to, da svojo grafično dejavnost nenehno dopolnjujemo in prilagajamo potrebam na trgu. Sledimo trendom v grafični industriji in poskušamo zagotoviti najvišjo raven kakovosti izdelkov.

Razvoj podjetja

Delo in zaposlitev sodita med osnovne človekove pravice, zagotavljanje enakopravnosti vključevanja invalidov v družbo pa pomeni njihovo enakopravno in aktivno delovanje tako v zaposlitvi kot v celotnem družbenem življenju. Leta 1989 so se v okviru Zveze Sonček so.p. odločili, da ustanovijo lastna podjetja v katerih bodo imeli priložnost za delo in zaposlitev invalidi pod rednimi delovnimi pogoji.

V ta namen sta 18. septembra 1990 Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. in Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo ustanovila SONČNA POT podjetje za poklicno usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, trgovino in storitve d.o.o.

Zaposlitveni center

SONČNA POT d.o.o. posluje s statusom zaposlitvenega centra. Zaposlitveni center je pravna oseba posebnega pomena, ki zagotavlja zaščitena delovna mesta invalidom, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70 % pričakovanih delovnih rezultatov in jim je o tem Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdal odločbo, da so zaposljivi na zaščitenih delovnih mestih.

Poslanstvo zaposlitvenega centra je zaposlovanje težje zaposljivih oseb, ki zaradi svoje oviranosti nimajo možnosti zaposlovanja na odprtem trgu dela. Svojim zaposlenim želimo ustvarjati temeljne pogoje za celovito socialno vključenost v družbeno ekonomsko okolje. Svojo dejavnost izvajamo na lokacijah:  Trubarjeva ulica 15, Maribor (pritličje Doma invalidskih društev Maribor), Cesta XIV. divizije 48a, Maribor (VDC Sonček Maribor), Volkmerjeva cesta 19, Ptuj (Šolski center Ptuj), Osojnikova cesta 9, Ptuj (pritličje poslovne stavbe PC Drava Ptuj), Zgornja Kungota: Spodnje Vrtiče 8 (Center Sonček Vrtiče).

Zaposlitveni centri v Sloveniji so s svojim posebnim poslanstvom na področju zaposlovanja in socialnega vključevanja invalidov pomemben dejavnik, zaradi tega so s strani države pri svojem poslovanju deležni tudi določene državne pomoči oziroma ekonomskih olajšav. Ena od navedenih olajšav je tudi nadomestno izpolnjevanje kvot za zaposlovanje invalidov. Vsi poslovni partnerji, ki so zavezanci za izpolnjevanje kvote in nimajo zaposlenih dovolj invalidov, lahko izkoristijo možnost nadomestne izpolnitve kvote s poslovnim sodelovanjem z našim podjetjem.

Vizija

Vizija Sončne poti je, postati dober in zanesljiv ponudnik grafičnih izdelkov in digitaliziranih storitev v razvijajoči se informacijski družbi za poslovne, javne in zasebne odjemalce.

Vrednote

V podjetju pri poslovanju dosledno upoštevamo pravne in socialne norme, zasledujemo odličnost, saj želimo biti dobri v vsem kar delamo, spoštujemo pravičnost in poštenje do sodelavcev, poslovnih partnerjev in lastnikov, sledimo zakonskim, moralnim in etičnim standardom ter enako pričakujemo od svojih sodelavcev in poslovnih partnerjev.

Odprti smo za spremembe in nove izzive časa, v katerem živimo in delujemo, ter smo strpni do drugače razmišljajočih in do drugačnosti. Srčnost in socialni čut do sočloveka in solidarnost med zaposlenimi nam nista tuja.