Sončna pot d.o.o.

Sončna pot, podjetje za poklicno usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, trgovino in storitve d.o.o. sta ustanovila Sonček Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. in Sonček Mariborsko društvo za cerebralno paralizo. Podjetje posluje neprekinjeno od leta 1990. Invalidom nudi možnost usposabljanja in zaposlovanja pod rednimi pogoji ne glede na vrsto invalidnosti, skrbi za odpiranje novih in ohranjanje obstoječih delovnih mest, prizadeva se za dvig kakovosti življenja posameznika in podpira razvijanje drugih programov, ki omogočajo izenačevanje možnosti oseb z drugačnimi potrebami pri njihovem vključevanju v družbo.

Zaposlitveni center je bil ustanovljen v letu 2005 s sklepom skupščine podjetja in s sklepom Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, ki je dne 26. 4. 2006 izdal odločbo št. 11600-5/2006/4 s katero je bilo ugotovljeno, da gospodarska družba Sončna pot d.o.o. izpolnjuje pogoje za delovanje zaposlitvenega centra od 1. 5. 2006 dalje. Sončna pot d.o.o. kot gospodarska družba posluje na nestabilnem trgu in v konkurenčnem okolju, kjer se že dalj časa sooča z zaostrenimi gospodarskimi razmerami, ki so se v Sloveniji odrazile v okrnjeni gospodarski aktivnosti, slabih plačilni disciplini, nelikvidnosti, zmanjševanju prodaje, zniževanju zasebne potrošnje ter rasti brezposelnosti.

Svojo dejavnost izvajamo na lokacijah: Gospejna ulica 10, Maribor (pritličje Univerzitetne knjižnice Maribor), Trubarjeva ulica 15, Maribor (pritličje Doma invalidskih društev Maribor), Osojnikova cesta 9, Ptuj (pritličje poslovne stavbe PC Drava Ptuj), Zgornja Kungota: Spodnje Vrtiče 8 (Center Sonček Vrtiče).

Vizija

Vizija Sončne poti je, postati dober in zanesljiv ponudnik grafičnih izdelkov in digitaliziranih storitev v razvijajoči se informacijski družbi za poslovne, javne in zasebne odjemalce.

Poslanstvo

Podjetje nudi možnost usposabljanja in zaposlovanja pod rednimi pogoji prvenstveno invalidom ne glede na vrsto invalidnosti. Skrbi za odpiranje novih delovnih mest, za dvig kakovosti življenja posameznika in podpira razvijanje drugih programov, ki podpirajo izenačevanje možnosti oseb z drugačnimi potrebami v družbi.

Vrednote

V podjetju pri poslovanju dosledno upoštevamo pravne in socialne norme, zasledujemo odličnost, saj želimo biti dobri v vsem kar delamo, spoštujemo pravičnost in poštenje do sodelavcev, poslovnih partnerjev in lastnikov, sledimo zakonskim, moralnim in etičnim standardom ter enako pričakujemo od svojih sodelavcev in poslovnih partnerjev.

Odprti smo za spremembe in nove izzive časa, v katerem živimo in delujemo, ter smo strpni do drugače razmišljajočih in do drugačnosti. Srčnost in socialni čut do sočloveka in solidarnost med zaposlenimi nam nista tuja.

Programi in storitve

Podjetje izvaja programe za delovno usposabljanje, delovni trening, uvajanje v delovne procese kot osnovno dejavnost.

Vzporedno tečejo storitveni programi kot so:

 • fotokopiranje črno belo in barvno;
 • oblikovanje in grafična priprava za tisk;
 • digitalni tisk;
 • prelom in postavitev besedil;
 • izdelava lastnih unikatnih grafik “Grafikjut”;
 • izdelava, urejanje in vzdrževanje spletnih strani in portalov;
 • tiskanje fotografij in tiskanje grafičnih izdelkov;
 • vezave s plastično špiralo, trde vezave in toplotne vezave;
 • plastificiranje, dodelave in razrezi;
 • delo z računalnikom in administrativna dela;
 • prodaja pisarniških potrebščin;
 • komisijska prodaja izdelkov Sončkovih delavnic;
 • storitve enostavnih ročnih del (pakiranje, sortiranje in sestavljanje izdelkov ali embalaže);
 • in še nekatere druge storitve;