Nadomestno izpolnjevanje invalidskih kvot

Kaj je invalidska kvota?

Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, je obvezan k izpolnjevanju invalidskih kvot, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 % do 6 % invalidov. Odstotek je odvisen od registrirane dejavnosti.

Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:

  • zaposluje predpisano število invalidov ali plača prispevek za vzpodbujanje;
  • zaposlovanja invalidov.

Invalidski sklad (več)

Mesečno plačilo za zaposlovanje invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote

Delodajalec, zavezanec k zaposlovanju invalidov, ki ne izpolni kvote, mora za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti, plačati mesečni prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Prispevek v višini 70 % minimalne plače, kar trenutno znaša 877,73 EUR, mora plačati Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu RS do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.

Kako si lahko kot delodajalec znižate obveznost plačila prispevka?

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote za zaposlovanje invalidov, lahko to nadomestno izpolni na podlagi poslovnega sodelovanja z zaposlitvenim centrom Sončna pot d.o.o. in si na ta način delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Za nadomestno izpolnitev kvote se šteje v koledarskem letu sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim centrom ali invalidskim podjetjem, ki doseže zadostno vrednost za priznanje nadomestne izpolnitve.

Kako in koliko lahko prihranite?

Namesto plačevanja mesečnih prispevkov si lahko tako preko poslovnega sodelovanja z našim zaposlitvenim centom Sončna pot d.o.o. zagotovite grafično tiskarske storitve, ki jih potrebujete pri svojem poslovanju, hkrati pa zadostite predpisanim zahtevam glede invalidskih kvot.

 

Pogoj za nadomestno izpolnitev kvote je sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju, pri čemer mora na letni ravni vrednost stroškov dela v izvedenih storitvah znašati najmanj 15 minimalnih plač v 12 mesecih za vsakega manjkajočega invalida. Na mesečni ravni mora vrednost stroškov dela v izvedenih storitvah doseči najmanj 15/12 minimalne plače.

V Sončni poti strošek dela v tiskarskih storitvah dosega 49 % neto vrednosti storitev, na področju storitev kopiranja strošek dela znaša 60 % neto vrednosti storitev, na področju storitev enostavnih del (pakiranje, sortiranje in sestavljanje izdelkov ali embalaže) pa strošek dela znaša 90 % neto vrednosti storitev.

Zakaj sodelovati z zaposlitvenim centrom Sončna pot d.o.o.?

Prednosti poslovnega sodelovanja z Sončna pot d.o.o. z namenom nadomestne izpolnitve kvote:
  • širok nabor naših storitev, med katerimi lahko izbirate, in s tem hkrati uveljavljate nadomestno izpolnitev kvote;
  • ponujamo kvalitetne storitve in produkte, ki so povsem primerljivi s tistimi, ki jih nudijo konkurenčna neinvalidska podjetja;
  • s poslovnim sodelovanjem z zaposlitvenim centrom Sončna pot d.o.o. pokažete svojo družbeno odgovornost, saj tako neposredno pripomorete k ohranjanju delovnih mest za invalide.